ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના તળપદા-શિષ્ટરૂપના જોડકાં પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે ?

વરતવું - ઓળખવું
વેળા - વળવું
વટે - ઓળંગે
વેંતબારી - નજીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કઈ વિભક્તિ ક્રિયાનું સાધન, રીત, માધ્યમ કે કારણ દર્શાવે છે ?

ચતુર્થી વિભક્તિ
તૃતીયા વિભક્તિ
દ્વિતીયા વિભક્તિ
પ્રથમા વિભક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP