ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સખત મહેનત કરવી' એવો અર્થ નીચે દર્શાવેલા કયા રૂઢિપ્રયોગમાં નથી દેખાતો ?

નાકે દમ આવી જવો
લોઢાના ચણા ચાવવા
ધૂળ કાઢી નાખવી
લોહીનું પાણી કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'મડાગાંઠ પડવી' રૂઢિપ્રયોગનો શું અર્થ થાય ?

નિષ્ફળતા મળવી
સ્થિતિ બદલાઈ જવી
બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જવી
ઉકેલી ન શકાય તેવી સમસ્યા ઉભી થવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'જડમૂળથી ઉખેડી નાખવું' - રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો.

ઝાડના મૂળિયા નાશ પામવા
સમૂળગો નાશ કરવો
ઝાડના મૂળિયાને ચગદી નાખવા
ઝાડના મૂળિયા ખેંચી નાખવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'જેનામાં ઓછી આવડત હોય તે વધુ બતાવવાનો ડોળ કે દેખાવ કરે' - એવો અર્થ કઈ કહેવતમાં રહેલો છે ?

ખાળે ડૂચા ને દરવાજા મોકળા
પેટનો બળ્યો ગામ માળે
ડૂબતો માણસ તરણું પકડે
ખાલી ચણો વાગે ઘણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયું સામાનાર્થી જોડકું ખોટું છે ?

હાથી-ગજ-હસ્તિ
બળદ-સુરભિસુત-આખલો
શાર્દૂલ -મહિષી-મર્કટ
ભોરંગ-વાસુકી-સર્પ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP