ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રાધા કહે, ‘કાના પેલી સાથે ન બોલતો'. રેખાંકિત શબ્દમાં કયા પ્રકારનું સર્વનામ છે ?

પુરુષવાચક
દર્શકવાચક
વ્યક્તિવાચક
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તેઓ પુરુષાર્થ કરવામાં પાછા નહીં પડે. - રેખાયુક્ત શબ્દમાં કયું સર્વનામ રહેલું છે ?

દર્શકવાચક
સાપેક્ષ
પુરુષવાચક
અનિશ્ચયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
દિશાઓથી કોઈ નાદ અનહદ આપતો. નીચે લીટી દોરેલ શબ્દમાં કયા પ્રકારનું સર્વનામ લાગે છે ?

સ્વવાચક
અનિશ્ચયવાચક
કોઈ નહીં
પ્રશ્નવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP