ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
'આંખ આ ધન્ય છે' કાવ્યસંગ્રહના લેખકનું નામ જણાવો.

હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ
નરેન્દ્ર મોદી
રાજેન્દ્ર શુકલ
વિનોદ જોશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
સાહિત્યકાર અને સાહિત્ય સ્વરૂપનું કયું જોડકું ખોટું છે ?

ગિજુભાઈ - બાળસાહિત્ય
દયારામ - ગરબી
ન્હાનાલાલ - ડોલનશૈલી
અખો - આખ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP