ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ટકે શેર ભાજી, ટકે શેર ખાજા - આ કહેવતનો અર્થ આપો.

ભાજી અને મૂળા બરાબર હોવા
બધાની દરકાર કરવી
કોઈને કામ આવવું
સારૂં નરસું સૌ સરખું હોવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP