ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
જીવન સંકેલી લેવું - રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો.

જીવન વિતાવવું
જીવન કપરું થવું
નવું જીવન મળ્યું
મૃત્યુ પામવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ 'નસીબ ખરાબ હોવું' તેવો અર્થ આપે છે ?

કરમ ફૂટેલા હોવા
માર્ગ કરવો
લુઢકી જવું
પગ ભારે થવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP