ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભારતમાં પ્રથમ આધુનિક ટ્રેડ યુનિયન નીચે પૈકી ક્યું હતું ?

મદ્રાસ લેબર યુનિયન
ઈન્ડિયન સીમેન્સ યુનિયન, કલકત્તા
એમ.એસ.એમ. રેલવે યુનિયન, મદ્રાસ
કલાકમ યુનિયન, બોમ્બે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP