ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેનામાંથી કઈ કંપની મહારત્ન નથી ?

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિ‌.
નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન
ભારત ઇલેક્ટ્રીકલ્સ લિ.
સ્ટીલ ઓથોરીટી ઓફ ઇન્ડિયા લિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચે પૈકી કયું વિધાન પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંક માટે સાચું નથી ?

સૌપ્રથમ સ્થપાયેલી ગ્રામીણ બેંક 'પ્રથમા બેંક' છે.
આપેલ બધા વિધાનો સાચા છે.
ગ્રામીય બેંકોની સ્થાપના પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીના કાર્યકાળ દરમ્યાન થયેલી હતી.
ગ્રામીણ બેંકોની આંશિક માલિકી રાજ્ય સરકારની પણ હોય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નાણાકીય તરલતાનું વિનિયમન કરવા માટે રિઝર્વ બેન્ક દ્વારા નીચે પૈકી કયા નીતિગત સાધન/સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

રેપો રેટ
રેપો અને રિવર્સ રેપોરેટ બંને
રિવર્સ રેપો રેટ
કેશ રિઝર્વ રેશિયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચે પૈકી કઈ સમિતિ ગ્રામીણ ગરીબી રેખાનું નિર્ધારણ કરવા રચાઈ ન હતી ?

વાય. કે. અલઘ સમિતિ
એન.સી. સકસેના સમિતી
એસ.આર. હાશીમ સમિતિ
લાકડાવાલા સમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ડોલેક્ષ - DOLLEX શું છે ?

ભારતનું એક સ્ટોક એક્સચેન્જ
યુ.એસ.એ. ના નાણા બજારનો એક સૂચકાંક
યુ.એસ.એ. નું એક સ્ટોક એક્સચેન્જ
ભારતના નાણાબજારનો એક સૂચકાંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP