Police Constable Lokrakshak Exam Paper (2-9-2012)
કરફયુ કઇ કલમ હેઠળ લગાડવામાં આવે છે ?

ગુજરાત પોલીસ એકટ ૧૪૪
ઇન્ડીયન એવીડેન્સ એકટ કલમ ૧૪૪
આઇ.પી.સી. કલમ ૧૪૪
સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૪૪

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Police Constable Lokrakshak Exam Paper (2-9-2012)
સી.આર.પી.સી.નું આખું રૂપ શું છે ?

કોમ્યુનલ રાયોટસ પ્રિવેન્શન કોડ
ક્રિમિનલ પ્રોસેજર કોડ
ક્રિમિનલ રીસ્પેકટ એન્ડ પ્રોટેકશન કોડ
ક્રિમિનલ રાઇટસ પ્રોટેકશન કોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Police Constable Lokrakshak Exam Paper (2-9-2012)
સ્ત્રીને સાસરીયા દ્વારા શારીરિક, માનસિક ત્રાસ આપવાના ગુનાની શિક્ષા કઇ કલમ હેઠળ થાય છે ?

ઇ.પી.કો.ક. 489
ઇ.પી.કો.ક. 498(ક)
ઇ.પી.કો.ક. 489(ક)
ઇ.પી.કો.ક. 498

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP