વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
‘મેઘરાજ’ શું છે ?

ભારતની ક્લાઉડ સિસ્ટમ
વાતાવરણ પર દેખરેખ રાખનારી વિશેષ પ્રણાલી
ક્લાઉડ સીડિંગ પ્રણાલી
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP