સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
નીચે આપેલા શબ્દનો અર્થ જણાવો.
ઠઠયા રહેવું

પડ્યા રહેવું
વાતપર ટકી રહેવું
મંડ્યા રહેવું
સમસમી જવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP