Talati Practice MCQ Part - 1
'ખેતી અને પશુપાલનની આધુનિક અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ વિકસાવવાનો રાજ્ય પ્રયત્ન કરશે’ તે અંગેની જોગવાઈ ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં છે ?

અનુચ્છેદ 48
અનુચ્છેદ 47
અનુચ્છેદ 49
અનુચ્છેદ 45

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
વ્યક્તિ A પોતાની કારથી 40 કિમી/કલાકની ઝડપે એક નિશ્ચિત સ્થળે જાય છે અને ત્યાંથી 60 કિમી/કલાકની ઝડપે પાછો આવે છે તો તેની સરેરાશ ઝડપ શોધો.

56 કિમી/કલાક
50 કિમી/કલાક
52 કિમી/કલાક
48 કિમી/કલાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP