સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો ખર્ચ વ્યય ગણાય છે ?

ચૂકવેલું કમિશન
ચૂકવેલું ભાડું
ફર્નિચરની ખરીદી
માલની ખરીદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ ઉપજ નથી ?

જુના ફર્નિચરનું વેચાણ
માલસામાનનું વેચાણ
મળેલું ભાડું
મળેલું કમિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેની યાદીમાંથી કઈ યાદી ફક્ત મિલકતની છે ?

રોકડ, સ્ટોક, દેવાદાર, મશીનરી
રોકડ, લેણદાર, લોન
રોકડ, અગાઉથી ચૂકવેલા ખર્ચા, ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા
મૂડી, ફર્નિચર, ચૂકવવાપાત્ર બીલો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP