બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચકીય પ્રક્રિયા કોના દ્વારા અવરોધક બને.

તાપમાન વધારો
અંતીમનીપજ
ઉત્સેચક
પ્રક્રિયક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કવોવર પર્ણની રચના સાથે ક્યા સ્વરૂપમાં RNA સંકળાય છે ?

m-RNA
hn-RNA
t-RNA
r-RNA

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી ક્યું વિધાન સત્ય છે.

સામાન્ય રીતે ફક્ત 20 ઉત્સેચકો જોવા મળે છે.
સામાન્ય રીતે ઘણા પ્રોટીન હોય છે.
સામાન્ય રીતે ફક્ત 80 પ્રકારના સંગસુત્ર છે.
સામાન્ય રીતે 4 પ્રકારના DNA અણુ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચક મુખ્યત્વે

ગ્લોબ્યુલર પ્રોટીન
ન્યુક્લિઓ પ્રોટીન
રચનાત્મક પ્રોટીન
તંતુમય પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પૃથ્વી પર મુખ્ય પ્રભાવી કાર્બનિક સંયોજન કયું ?

સેલ્યુલોઝ
પ્રોટીન
લિપિડ
સ્ટેરોઈડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP