બાયોલોજી (Biology)
સ્વસ્તિક ચોકડીનો આધાર કોના પર છે ?

જનીનોની સંખ્યા પર
રંગસૂત્રની લંબાઈ પર
જનીનોની અદલાબદલી પર
રંગસૂત્રની સંખ્યા પર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP