બાયોલોજી (Biology)
પ્રજનનની પ્રક્રિયા થી નવા ઉત્પન્ન થયેલા સજીવો

અનુકૂલન કરી શકતા નથી.
પ્રજનન કરતા પહેલા મૃત્યુ પામે.
ફરીથી પ્રજનન કરી શકતા નથી.
મૃત્યુ પામેલા સજીવોનું સ્થાન લે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP