કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેસ્કટોપ ઉપર ચિત્રને મૂકવું હોય ત્યારે કયો પ્રોગ્રામ પસંદ કરવો પડે છે ?

સીસ્ટમ પ્રોપર્ટી
કંટ્રોલ પ્રોપર્ટી
મોનીટર
ડિસ્પ્લે પ્રોપર્ટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્યુટર બંધ કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

ટર્ન ઓફ કોમ્યુટર
લોગ ઓફ
સ્ટેન્ડ બાય
સ્વીચ ઓફ કોમ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP