ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
કયો ખરડો દાખલ કરવા માટે રાજ્યપાલશ્રીની પૂર્વમંજૂરી જરૂરી છે ?

નાણાકીય ખરડો
વિશેષ ખરડો
પ્રશાસકીય ખરડો
બંધારણીય ખરડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
નીચેની કઈ ગુજરાતી વ્યક્તિ બંધારણસભામાં સભ્ય ન હતી ?

રવિશંકર મહારાજ
કનૈયાલાલ મુનશી
સરદાર પટેલ
હંસા મહેતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP