સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
હોસ્પિટલમાં બાયોમેડિકલ વેસ્ટના નિકાલ માટે રખાયેલી કચરાપેટીઓમાંથી કેવા રંગની પેટીમાં ડ્રસિંગ મટીરીયલનો કચરો નાંખવો જોઈએ ?

સફેદ
લીલા
લાલ
પીળા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઓઝોન સ્તરના ભંગાણ માટે નીચેનામાંથી કયું સંયોજન જવાબદાર છે ?

ક્લોરોફ્લોરો કાર્બન
મેગ્નેશિયમ આયન
સલ્ફર આયન
કલોરાઈડ આયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP