સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બદલાતા પર્યાવરણ સાથે પોતાનામાં જરૂરી ફેરફારો કરી સફળતાપૂર્વક જીવન જીવવાની સજીવોની ક્ષમતાને શું કહે છે ?

સ્વાવલંબન
અનુકૂલન
સહજીવન
અવલંબન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP