સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વનસ્પતિમાં પર્ણોમાંથી અન્ય ભાગો તરફ પ્રકાશ સંશ્લેષણની નીપજોનું વહન કોના દ્વારા થાય છે ?

અન્નવાહક પેશી
જલવાહક અને અન્નવાહકપેશી
તમામ જીવંત પેશી
જલવાહક પેશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
રેઝીન અને ગુંદર વનસ્પતિના ક્યાં પ્રકારના પદાર્થો છે ?

પોષક પદાર્થો
ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો
બંધારણીય ઘટકો
વૃદ્ધિકારકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નિવસનતંત્રમાં સૌથી વધારે શક્તિ ક્યાં પોષકસ્તરે હોય છે ?

ઉત્પાદક
પ્રાથમિક માંસાહારી
તૃણાહારી
ઉચ્ચ માંસાહારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP