સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઉધરસ, છીંક, હેડકી, ઉલ્ટી જેવા અનૈચ્છિક આવેગોનું નિયમન કોણ કરે છે ?

હાઇપોથેલેમસ
બૃહદ મસ્તિષ્ક
અનુમસ્તિષ્ક
લંબમજ્જા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP