સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
રિકટર સ્કેલ શેના માટે વપરાય છે ?

ધરતીકંપની તીવ્રતા માપવા
હવામાં ભેજનું પ્રમાણ માપવા
પાણીના પ્રવાહનો વેગ માપવા
શ્રીમંતતા માપવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP