સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે આપેલ જોડકાં પૈકી અયોગ્ય જોડકું શોધો.

સ્ટીમ એન્જિન - જેમ્સ વોટ
માઈક્રોસ્કોપ - ઝેડ. જન્સેન
કમ્પ્યુટર - ચાર્લ્સ બેબેઝ
ટેલિગ્રાફ - ગેલેલિયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ભારતના મોટાભાગના પ્રખ્યાત અને મધ્યયુગમાં બંધાયેલા મંદિરો પણ પ્રકારની સ્થાપત્ય શૈલી ધરાવે છે. નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ આ ત્રણ સિવાયની શૈલી ધરાવે છે ?

નાગર
વેસર
દ્રવિડ
ચૈત્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
લોખંડ, તાંબુ, જસત ખનિજો ક્યા પ્રકારના ખડકોમાંથી મળે છે ?

આપેલ તમામ
પ્રસ્તર ખડકો
અગ્નિકૃત ખડકો
રૂપાંતરિત ખડકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
માણસોમાં 'ફ્લોરોસીસ' નામનો થતો રોગ પાણીમાં નીચેના કયા તત્વના વધારે પ્રમાણને કારણે સંભવી શકે ?

મેગ્નેશિયમ
કાર્બન
કેલ્શિયમ
ફલોરાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
જળવાયુ કયા બે વાયુઓનું મિશ્રણ છે ?

કાર્બન મોનોક્સાઈડ અને હાઇડ્રોજન
કાર્બન અને હાઇડ્રોજન
એમોનિયા અને હાઇડ્રોજન
કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP