સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેનામાંથી કયા વાયુને ગ્રીન હાઉસ વાયુ કહે છે ?

ક્લોરોફ્લોરો કાર્બન
હાઈડ્રોફ્લોરો કાર્બન
કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે આપેલા જોડકાં પૈકી અયોગ્ય જોડ શોધો.

પ્રોટોન ટ્રાન્સફર થીયરી - લોરી-બ્રોન્સ્ટેડ
ક્ષ-કિરણોના શોધક - જેમ્સ વોટ
રૂધિર જૂથના શોધક - કાર્લ લેન્ડસ્ટિનર
લોલકના નિયમો - ગેલેલિયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP