સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
તારાઓનું ટમટમતું દેખાવા માટે કઈ પ્રકાશીય ઘટના જવાબદાર છે ?

વાતાવરણીય પરાવર્તન
વાતાવરણીય વક્રીભવન
પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન
પરાવર્તન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેનામાંથી કયું સંયોજન ઉંદર મારવાની દવા બનાવવામાં વપરાય છે ?

ઝીંક ફોસ્ફાઈડ
એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઈડ
ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઈડ
ઝીંક ફોસ્ફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP