સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
IDD એટલે...

આયોડિન ડેફીસીયન્સી ડીસઓડૅર
ઈન્ડીવીઝયુલ ડેફીસીયન્સી ડીસઓડૅર
આયોડિન ડોઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન
આયોડિન ડીસઓર્ડર ડોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઓ. આર. એસ નું પૂરું નામ...

ઓરલ ડેરી સોલ્યુશન
ઓરલ રીનલ સોલ્યુશન
ઓરલ રીહાઈડ્રેશન સોલ્યુશન
ઓરલ રીહાઇડ્રેટ સોલ્યુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ખાદ્ય પરીક્ષણ એટલે ખાદ્યપદાર્થમાં થતા ___ ને પદ્ધતિસર અટકાવવાની રીત.

બગાડ
ફેરફાર
દેખાવમાં ફેરફાર
આપેલ પૈકી કોઈ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP