સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પાણી કયા બે તત્વોનું બનેલું છે ?

ઓક્સિજન, કાર્બન
હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન
હાઇડ્રોજન, કાર્બન
હાઈડ્રોજન, ઓક્સિજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP