સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પિરીયોડીક ટેબલ શું છે ?

ત્રિકોણમિતીય માપ દર્શાવતો ચાર્ટ
તત્વોની માહિતી આપતો ચાર્ટ
સમય દર્શાવતો ચાર્ટ
વિવિધ આકાર દર્શાવતો ચાર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ભારતના પ્રથમ મહિલા અવકાશયાત્રી કોણ છે ?

ડૉ. કલ્પના ચાવલા
ડૉ. શીલા શર્મા
ડૉ. કલ્પના ચાવડા
ડૉ. શશી રસગોત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP