સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે પૈકી કઈ જોડ સાચી નથી તે જણાવો.

વિટામીન - એ -રેટિનોલ
વિટામીન - ડી -ટોકોટ્રાઈનોલ
નાયાસિન -નિકોટીનીક એસિડ
વિટામીન - બી-12 -સાયેનોકોબાલ આમીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે પૈકીમાંથી કયું કાર્ય પ્રોટીનનું મુખ્ય કાર્ય છે ?

શરીરની વૃદ્ધિ અને જાળવણી કરવી
આહારને સ્વાદિષ્ટ બનાવો.
ચરબીને ઉપયોગમાં લેવાનું કાર્ય
શરીરને શક્તિ પૂરી પાડવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP