સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે પૈકી કઈ જોડ સાચી નથી તે જણાવો.

વિટામીન - ડી -ટોકોટ્રાઈનોલ
વિટામીન - બી-12 -સાયેનોકોબાલ આમીન
વિટામીન - એ -રેટિનોલ
નાયાસિન -નિકોટીનીક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે પૈકીમાંથી કયું કાર્ય પ્રોટીનનું મુખ્ય કાર્ય છે ?

ચરબીને ઉપયોગમાં લેવાનું કાર્ય
શરીરને શક્તિ પૂરી પાડવી
શરીરની વૃદ્ધિ અને જાળવણી કરવી
આહારને સ્વાદિષ્ટ બનાવો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP