સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ચંદ્ર, ગ્રહો વગેરે દૂરના પદાર્થો જોવા વપરાતા ઉપકરણનું નામ શું છે ?

વ્યૂમાસ્ટર
રડાર
વર્નિયર કેલીપર્સ
ટેલિસ્કોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP