સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બેકિંગ સોડા (Baking soda) એ શું છે ?

પોટેશિયમ કાર્બોનેટ
સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ
પોટેશિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ
પોટેશિયમ ક્લોરોઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પિત્તળ હવામાં કયા ગેસને કારણે "રંગવિહીન" થઈ જાય છે ?

હાઇડ્રોજન - સલ્ફાઈડ
નાઈટ્રોજન
કાર્બન - ડાયોક્સાઈડ
પ્રાણવાયુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
"CFC" (Chlorofluorocarbons) ગેસનાં ઉત્પાદન માટે પ્રતિબંધ મૂકવા માટેની માંગ કરવામાં આવેલી હતી, તેનો ઉપયોગ શેમાં કરવામાં આવતો હતો ?

રેફ્રિજરેટ
ટેલિવિઝન
રાંધણ ગેસ
ટ્યુબ લાઈટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બ્રોમીન (Bromine) શું છે ?

રંગવગરનો ગેસ છે
લાલ રંગનું પ્રવાહી છે
ખૂબ જ ઝડપથી સળગી ઉઠે તેવો ગેસ છે
કાળી માટીનો પ્રકાર છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP