ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં, એશિયાનો સૌથી મોટો સોલાર પાર્ક ક્યાં આવેલો છે ?

વડોદરા (નંદેસરી)
ભરૂચ (પાલજ)
ચારણકા (પાટણ)
ગોબલજ (ખેડા)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP