ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
વિષુવવૃતીય પટ્ટામાં મહત્તમ વરસાદ થાય છે ?

ઝેયર તટપ્રદેશ
ઇન્ડોનેશિયા તટપ્રદેશ
ભારતીય વૃત્તો
એમેઝોન તટપ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
એગુલ્હાસ (Agulhas) પશ્ચિમ સરહદી પ્રવાસ નીચેના પૈકી કયા મહાસાગરનો છે ?

એન્ટાર્કટિકા મહાસાગર
આર્કટિક મહાસાગર
હિંદ મહાસાગર
પેસિફિક મહાસાગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ગંગા નદી તેનું નામ સંગમ બાદ ધારણ કરે છે

દેવપ્રયાગ પાસે ભગીરથીનદી અને અલકનંદા નદી
દેવપ્રયાગ પાસે પીંડર નદી અને અલકનંદા નદી
કરણપ્રયાગ પાસે મંદાકિનીનદી અને ભગીરથી નદી
દેવપ્રયાગ પાસે ભીલંગાના નદી અને ભગીરથી નદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP