ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ગુજરાતી ભાષામાં નપુસકલિંગ કોના માટે પ્રયોજાય છે ?

સ્ત્રી
અહીં દર્શાવેલ ત્રણ પૈકી એકપણ નહીં
નાન્યતર જાતિ
પુરુષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'હવનમાં હાડકું' કહેવતનો અર્થ આપો.

એક સાથે બે કામ કરવા
હવન કરવામાં હાડકા નાખવા
શુભ કાર્યમાં વિઘ્ન નાખવું
શુભ કાર્ય કરવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP