ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ શબ્દનો રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ લખો.
પગ ટકવો -

સ્થિર થવું
અવર જવર બંધ કરવી
પગ ઉપર ઊભા રહેવું
જતા રહેવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધીને લખો.

મ્યુનિસિપાલીટી
મ્યુનિસિપાલિટી
મ્યુનીસિપાલિટી
મ્યુનિસીપાલીટિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP