ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું સાચું છે ?

લાલપીળા થવું - ખૂબ હસવું
રાવ કરવી - પ્રશંસા કરવી
બીડું ઝડપવું - પડકાર ઝીલવો
વિસ્મૃતિ થવી - યાદ કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મહોરાના માણસ એટલે શું ?

સોનમહોર જેવા મૂલ્યવાન વ્યક્તિ
કોઈ વ્યક્તિના પ્રતિનિધિ
પડદા પાછળ રહીને કામ કરતો માણસ
જેનું સાચું વ્યક્તિત્વ બહાર ન આવે તે વ્યક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેની કાવ્યપંક્તિનો છંદ ઓળખાવો.
ના મારે તુજ ભેટ બક્ષિસ ન વા તારી કૃપા જોઈએ.

મંદાક્રાન્તા
શિખરિણી
શાર્દૂલવિક્રીડિત
સ્ત્રગ્ધરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP