ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
અડધી સદીની વાચનયાત્રાના સંપાદક કોણ છે ?

શ્રી કુમારપાળ દેસાઈ
શ્રી કિશોર મકવાણા
શ્રી મહેન્દ્ર મેઘાણી
શ્રી ચિનુભાઈ મોદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
કયું જોડકું ખોટું છે ?

સીધાં ચઢાણ - પન્નાલાલ પટેલ
અલ્લાબેલી - ગુણવંત આચાર્ય
આભ રૂએ એની નવલખ ધારે - શિવકુમાર જોષી
વ્યાજનો વારસ - ચુનીલાલ મડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
સાહિત્યકાર અને સાહિત્ય સ્વરૂપનું કયું જોડકું ખોટું છે ?

બ.ક. ઠાકોર - સોનેટ
કાકા કાલેલકર - નિબંધ
ધૂમકેતુ - લોકવાર્તા
સ્નેહરશ્મિ - હાઈકુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
'યુગમુર્તિ વાર્તાકાર' - તરીકેની કયા સાહિત્યકારની ઓળખ છે ?

રમણભાઈ નીલકંઠ
ઝવેરચંદ મેઘાણી
રમણલાલ વ. દેસાઈ
શામળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP