ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
નીચેની સંસ્થાઓ અને સંસ્થાપકો પૈકી કઈ જોડી સાચી નથી ?

વાસ્તુશિલ્પ - બાલકૃષ્ણ દોશી
નિહારિકા ક્લબ - બચુભાઈ રાવત
ગાંધર્વ નિકેતન - પંડિત ઓમપ્રકારનાથ ઠાકુર
નાટ્ય સંપદા - જસવંત ઠાકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
નીચેના પૈકી ક્યા મહાનુભાવે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપતિ તરીકે સેવા આપી નથી ?

વલ્લભભાઈ પટેલ
મોરારજી દેસાઈ
નવિનચંદ્ર બારોટ
કાકા કાલેલકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP