ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
માનવ સંસ્કૃતિના ઈતિહાસનો આરંભ કયા યુગમાં થયો ?

પ્રાચીન પાષાણ યુગ
તામ્રકાસ્ય યુગ
લોહ યુગ
નૂતન પાષાણ યુગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP