ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
મહંમદ ઘોરી તેના કયા વિશ્વાસુ સરદારને ભારતનો વહીવટ સોંપી ગઝની પાછો ફર્યો હતો ?

ગ્યાસુદ્દીન ખલજી
કુતુબુદ્દીન ઐબક
બખ્તિયાર ખલજી
મલેક કાફુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP