બાયોલોજી (Biology)
કોષવિભાજનની કઈ અવસ્થામાં રંગસૂત્રો સ્પષ્ટ દેખાય છે ?

ભાજનાવસ્થા
પૂર્વાવસ્થા
ભાજનાન્તિમાવસ્થા
ભાજનોત્તરાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સેન્ટ્રોમિટર રંગસૂત્રના છેડે હોય તો તે રંગસૂત્ર કયા નામથી ઓળખાય છે ?

એક્રોસેન્ટ્રિક
સબમેટાસેન્ટ્રિક
મેટાસેન્ટ્રિક
ટીલોસેન્ટ્રિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP