બાયોલોજી (Biology)
તારાકેન્દ્ર કઈ ઘટના સાથે સંકળાયેલા છે ?

જનીનાના પ્રત્યાંકન
કોષરસ વિભાજન
વ્યતીકરણ
રંગસૂત્રના સ્થળાંતર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP