બાયોલોજી (Biology)
સેટેલાઈટ અને દંડ ધરાવતાં રંગસૂત્રને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

ટીલોસેન્ટ્રિક
મેટાસેન્ટ્રિક
એક્રોસેન્ટ્રિક
સબમેટાસેન્ટ્રિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચકક્ષાની વનસ્પતિમાં કોષદીવાલ શેની બનેલી હોય છે ?

ફંગસ અને સેલ્યુલોઝ
પેપ્ટીડોગ્લાયકેન
લિપોપ્રોટીન
સેલ્યુલોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP