બાયોલોજી (Biology)
પાણી સામાન્ય રીતે પ્રવાહી સ્વરૂપે મળે છે. કારણ કે,

પાણીમાં રહેલી ઉષ્ણતાવહન શક્તિ
પાણીમાં રહેલી ગુપ્ત ઉષ્મા
પાણીમાં રહેલી ધ્રુવીય પ્રકૃતિ
પાણીમાં રહેલું સંલગ્ન બળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP