બાયોલોજી (Biology)
DNA ની શૃંખલા એકબીજાને પ્રતિ સમાંતર છે કારણ કે,

ડાયસલ્ફાઈડ બંધ
ફૉસ્ફોડાયએસ્ટર બંધ
હાઈડ્રોજન બંધ
ગ્લાયકોસિડિક બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP