બાયોલોજી (Biology)
જીવંત કોષો પોતાની જૈવિકક્રિયા કયા પરિબળ હેઠળ કરે છે ?

ઊંચું તાપમાન અને નીચું દબાણ
ઊંચું તાપમાન અને વાતાવરણ દબાણ
નીચું તાપમાન અને વાતાવરણ દબાણ
નીચું તાપમાન અને ઊંચા દબાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP