ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘જાણી લે જગદગુરુ જગદીશ, શીશ નામાવ તેને પાય રે.’ - આ પંક્તિમાં કયો અલંકાર રહેલો છે ?

યમક
ઉત્પ્રેક્ષા
અન્યોક્તિ
પ્રાસસાંકળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP