ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.
મંત્રમુગ્ધ

પ્રથમા તત્પુરુષ
તૃતીયા તત્પુરુષ
દ્વિતીયા તત્પુરુષ
ચતુર્થી તત્પુરુષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેની પંક્તિઓનો છંદ જણાવો.
પાને પાને પોઢી રાત, તળાવ જંય્યુ કહેતા વાત
ઠંડો ઠંડો મીઠો વહેતો વા, મીઠા કો હૈયાની હા

દોહરો
મનહર
ચોપાઈ
અનુષ્ટુપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP