ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
‘મોતીચારો’, ‘મનનો માળો’ પુસ્તકોના લેખક કોણ છે ?

અરવિંદ પંડ્યા
પ્રફુલ્લ રાવલ
ડૉ. આઈ.કે. વીજળીવાળા
રઈશ મણિયાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP